PRACOWNIA OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH

-Wielomiany (21 luty 2005)

-Układy równań liniowych - metody dokładne (11 kwiecień 2005)

-Interpolacja Newtona(25 kwiecień 2005)

 -Układy równań liniowych - metody iteracyjne

-Metoda Rungego-Kutty rozwiązywania równania różniczkowego zwyczajnego

-Przekształcenie Householdera

-Wartości własne macierzy Hessenberga - algorytm Hymana

Metoda Neumanna do rozwiązywania równań całkowych typu Fredholma