A oto wzory, które przydają się do rozwiązania układu równań z niewidomymi x1,x2,...,xn-1,α(λ) dla ustalonej wartości λ:

Oraz wzory, które przydają się do rozwiązania układu równań z niewidomymi x'1,x'2,...,x'n-1,α'(λ) dla ustalonej wartości λ:

Powrót

Strona główna