Przykład 1

Rozwiązać poniższy układ metoda Gaussa-Seidla. Przyjmując za przybliżenie początkowe wektor x0T=[0,0,0] obliczyć kolejne trzy przybliżenia rozwiązania.

 

 

Rozwiązanie:

          

          

          

 

          

 

           Krok 1

             

          

 

            

 

           Krok 2

          

          

 

            

 

           Krok 3

             

               

 

                   

Przykład 2

Rozwiązać poniższy układ metodą Gaussa-Seidla. Przyjmując za przybliżenie początkowe wektor

(x0)T=[3,-1,7,-5] podać trzy kolejne przybliżenia rozwiązania.

 

 

 

Rozwiązanie:

         

 

 

               (D+L)xk+1=-Uxk+b

 

               (x0)T=[3,-1,7,-5] 

               

 

              

 

              

   

              

 

 

Strona główna